Política de privacitat

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, l’informem que la present pàgina web és propietat de EGC VALLS CONSULTING S.L. (), d’ara endavant també   el   Prestador,   domiciliada   en  Passeig del País Valencià, 1, 08150, Parets del Vallès, Barcelona i amb CIF B-63298939, telèfon de contacte: 938 600 130, i e-mail: egc@colgeocat.org.

EGC VALLS CONSULTING S.L., com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que es disposa per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes. A l’efecte del que es preveu en la LOPD, EGC VALLS CONSULTING S.L. l’informa que les dades que voluntàriament ens ha facilitat seran incorporats a un fitxer mixt de dades de caràcter personal, declarat en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades, la finalitat de les quals és la de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries en la relació amb els clients a través de la web. El signant garanteix la  veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquests. L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de EGC VALLS CONSULTING S.L. i perquè el nostre equip pugui:

i)    respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

ii)   realitzar la/s prestació/és de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari;

iii)  proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del Lloc web; o bé

iv)  realitzar les activitats pròpies de EGC VALLS CONSULTING S.L. per la present ressenyades. El  Prestador  el  informarà  de  la  obligatorietat  de  donar  o  no  quines  dades  a el  Usuari  i  de conformitat amb el que s’estableix en l’article 6 de la L.O.P.D., l’Usuari atorga consentiment inequívoc a EGC VALLS CONSULTING S.L. perquè procedeixi al tractament d’aquells en pro dels fins esmentats anteriorment. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels nostres productes i serveis. D’acord amb el que s’estableix en la LOPD, l’informem que pot exercitar els seus drets d’Accés, Rectificació, Oposició i Cancel·lació dirigint una carta a EGC VALLS CONSULTING S.L.,amb domicili social en Passeig del País Valencià, 1, 08150, Parets del Vallès, Barcelona i amb CIF B-63298939 o enviant un email a egc@colgeocat.org,  indicant  com a  Assumpte:  “LOPD,  Drets  ARC”,  i  adjuntant fotocòpia  de  el seu  DNI  o  document  equivalent  (per a  acreditar  la seva  identitat),  tal  i  com estableix la llei.

CONFIDENCIALITAT i CESSIÓ DE DADES A TERCERS

El prestador ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tracte d’aquestes dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de  la  tecnologia i  naturalesa de  les  dades  emmagatzemades. Així mateix, es  garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent. EGC VALLS CONSULTING S.L. no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l’afectat en virtut de l’Art. 6 LOPD. L’entitat responsable  de  la  base  de  dades,  així  com  els  que  intervinguin  en  qualsevol  fase  del tractament i/o les entitats als qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a  adoptar els  nivells de  protecció i  les  mesures tècniques  i  organitzatives necessàries a  el seu  abast que  garanteixin la  seguretat de  les  dades  de  caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o  la  pèrdua de  les  dades,  a  fi  de  procurar  el  corresponent nivell  de seguretat dels fitxers del prestador,   segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de EGC VALLS CONSULTING S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Per tant, en utilitzar aquest formulari per a contactar amb nosaltres està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol via (inclòs correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització, quan ho desitgi, dirigint-se a EGC VALLS CONSULTING S.L.. A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades en la web són propietat de EGC VALLS CONSULTING S.L., incloent-hi les dels menors, en els quals, per a la seva obtenció s’haurà aconseguit el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals a través de la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formin part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la seva negativa a l’ús de la imatge del menor (en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada).

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a EGC VALLS CONSULTING S.L., exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

EGC VALLS CONSULTING S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines Webs de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del prestador. La presència de “links” o enllaços té la finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines Web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat del prestador i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines Web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de EGC VALLS CONSULTING S.L..

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

EGC VALLS CONSULTING S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar la present  política  per a  adaptar-la  a  novetats  legislatives  o  jurisprudencials així  com  a pràctiques  de  la  indústria,  així  com  eliminar  la  informació continguda  en  la seva  pàgina  web, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a aquests usuaris. En aquests supòsits, s’anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, EGC VALLS CONSULTING S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre nostra “Newsletter”, amb  independència de  la  informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre EGC VALLS CONSULTING S.L. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de MADRID.