estudio-de-contaminacion-de-suelo-barcelona-ingenieria-geotecnica

Estudis d’Estabilitat de Talussos a Barcelona

Estudi complementari que s’ha de realitzar en terrenys amb inclinacions pronunciades o amb talussos pròxims a la zona en la qual es realitzarà el desenvolupament

estudios-de-estabilidad-de-taludes-en-barcelona-egc-consulting

Què és un estudi d’estabilitat de talussos?

L’estudi d’estabilitat de talussos un estudi complementari que s’ha de realitzar en terrenys amb inclinacions pronunciades o amb talussos pròxims a la zona en la qual es realitzarà el desenvolupament.

S’utilitza la informació de la superfície del terreny (corbes de nivell a partir de la topografia) i les dades mecàniques de resistència obtinguts en un estudi de sòls.

L’objectiu és determinar el factor de seguretat d’un talús existent, tant davant les condicions actuals d’un terreny com després de col·locar les càrregues associades amb el projecte a construir.

Estudi d’estabilitat de talussos

Aquesta anàlisi regeix sobre la capacitat soportante pròpia del sòl. Això significa que si es detecta que un sòl té gran resistència, però es troba en una condició d’inestabilitat de talussos, no es podrà comptar amb aquesta resistència tret que s’apliqui una solució d’estabilització.

A partir de l’anàlisi d’estabilitat de talussos, es pot determinar si el terreny serà estable en desenvolupar el projecte o si es requereixen obres de retenció per a estabilitzar el talús.

Per talús s’entén una porció de vessant natural o el perfil original del qual ha estat modificat amb intervencions artificials rellevants respecte a l’estabilitat.

Per ensulsiada s’entén una situació d’inestabilitat que concerneix vessants naturals i comprèn considerables espais de terreny.

L’estabilitat de talussos analitza totes les possibilitats que té el Talús de fallar davant condicions normals, davant la càrrega que es va afegir i davant sismes.
A partir d’aquest concepte s’entén la importància de realitzar un estudi d’estabilitat de talussos en aquells terrenys que el meriten i no comprometre l’edificació per l’afectació d’un talús.

Necessites un estudi de contaminació de sòl?

Contacti amb els nostres professionals per a poder rebre tota la informació i assessorament que necessiti