estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

Preguntes freqüents FAQ

Preguntes freqüents FAQ2022-07-19T17:00:05+02:00

EGC CONSULTING

Especialistes en Estudis Geotècnics

Si necessita més informació sobre la realització d’Estudis Geotècnics o altres treballs que realitzem, contacti amb nosaltres en l’apartat contactar, i li respondrem al més aviat possible.

Quin preu té un estudi geotècnic?2022-07-19T16:17:41+02:00

En un estudi geotècnic no hi ha un preu fix, ja que pot variar en funció de la mena de construcció o la localitat.

  • C0, Construccions de menys de 4 plantes i superfície construïda inferior a 300 m².
  • C1, Altres construccions de menys de 4 plantes.
  • C2, Construccions entre 4 i 10 plantes.
Tots els estudis geotècnics són iguals?2022-07-19T16:16:19+02:00

L’estudi geotècnic pot ser molt variable, ja que l’amplitud i intensitat de les prospeccions no sols depèn de la grandària de la parcel·la, o dels m² edificables; sinó més aviat haurà d’establir-se segons dos conjunts de variables: el tipus estructural, geometria i dimensions de l’edificació; i les característiques geotècniques i disposició interna de les capes del terreny.

En tot cas, és el nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) el que regeix que tipus de proves, que número i la profunditat que han d’aconseguir, en funció de la mena de construcció i de la mena de terreny.

Quina normativa ha de complir un estudi del sòl?2022-07-19T16:15:13+02:00

Aquestes són les normes principals que ha de complir un estudi geotècnic:

  • El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
  • Codi Estructural
  • La Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE).
En quant temps es realitza un estudi geotècnic?2022-07-19T16:13:29+02:00

Dependrà també del volum de treball, però normalment el termini és de 7 a 10 dies. Comptant des que es fan les proves en el terreny fins al lliurament del document final. L’informe final consta d’entre 40 a 50 pàgines i està signat per un geòleg.

Qui ha de realitzar un estudi geotècnic?2022-07-19T16:11:56+02:00

Un estudi geotècnic l’ha de realitzar una empresa que compti amb els mitjans necessaris, tant de recerca in situ, com d’un laboratori totalment equipat per a la realització d’assajos del terreny, i naturalment, ha d’estar acreditada per la Conselleria d’Obres Públiques del Govern de Catalunya. L’estudi haurà de ser redactat i supervisat per tècnic especialitzat (Llicenciatura en Geologia, Enginyeria de camins, canals i ports i estudis superiors d’arquitectura).

Què és un estudi geotècnic?2022-07-19T16:10:35+02:00

Un estudi geotècnic és un estudi de sòls que té com a objectiu determinar les característiques mecàniques del terreny necessàries per a sustentar una construcció. De manera que s’avaluen els riscos naturals del terreny i el seu impacte en la construcció futura.

És obligatori per a fer una construcció nova, o reformes que impliquin modificacions de l’estructura.