EGC CONSULTING

Els nostres serveis d’enginyeria geotècnica

La Enginyeria geotècnica o simplement Geotecnia és la branca de l’enginyeria geològica i enginyeria civil que s’encarrega de l’estudi de les propietats mecàniques, hidràuliques i ingenieriles dels materials provinents del mitjà geològic, aplicades a les obres d’enginyeria civil.

EGC Consulting presta els seus serveis a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, així com també al País Valencià, Aragó i Balears.

estudios-geotecnicos-barcelona-ingenieria-geotecnica

Estudis geotècnics

Per a construcció i rehabilitació de qualsevol mena d’edificació, i projectes d’obra civil

estudios-de-suelos-barcelona-ingenieria-geotecnica

Estudis de sòls

Determinem si al llarg del temps s’han produït impactes sobre la qualitat d’un sòl

estudios-de-patologias-barcelona-ingenieria-geotecnica

Estudis de patologies

Realitzem una anàlisi dels patrons de deterioració que presenta un edifici

calculo-de-cimentaciones-profundas-barcelona-ingenieria-geotecnica

Càlcul de fonamentacions profundes

Solucionem la transmissió de càrregues als substrats més resistents del sòl

estudio-de-contaminacion-de-suelo-barcelona-ingenieria-geotecnica

Estudis d’estabilitat de Talussos

Estudi complementari que s’ha de realitzar en terrenys amb inclinacions pronunciades o amb talussos

estudios-topograficos-barcelona-ingenieria-geotecnica

Estudis topogràfics

Desenvolupem mesuraments des de petites parcel·les a extenses àrees