calculo-de-cimentaciones-profundas-barcelona-ingenieria-geotecnica

Càlcul de fonamentacions profundes

Solucionem la transmissió de càrregues als substrats més resistents del sòl

calculo-de-cimentaciones-profundas-barcelona-egc-consulting

Què són les fonamentacions profundes?

Les fonamentacions profundes són una classe de fonamentació pensada per a solucionar la transmissió de càrregues als substrats més resistents del sòl. El desenvolupament d’aquesta mena de fonamentació requereix d’una maquinària específica així com de tècniques d’excavació i evacuació del material obtingut.

En quins casos són necessàries les fonamentacions profundes?

És necessària una fonamentació profunda quan els esforços de la construcció no es poden distribuir convenientment amb una fonamentació superficial.
També en els casos en els quals el terreny pot sofrir alteracions. En terrenys de farciment o de baixa qualitat. En edificis alts, sotmesos a esforços per vents o en estructures amb elements sotmesos a tracció (cables o ancoratges).

En construccions que resisteixen càrregues inclinades o per al recalci de fonaments existents.

Necessites el càlcul de fonamentacions profundes?

Contacti amb els nostres professionals per a poder rebre tota la informació i assessorament que necessiti