estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

febrer 20, 2023

En quins tipus de sòls es pot construir una casa?

En quins tipus de sòls es pot construir una casa?

Existeixen diferents tipus de sòls en els quals es pot construir una casa, però alguns són més adequats que uns altres.

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

en-quins-tipus-de-sols-es-pot-construir-una-casa-egc-consulting-barcelona

Existeixen diferents tipus de sòls en els quals es pot construir una casa, però alguns són més adequats que uns altres en funció de les característiques del sòl i les condicions climàtiques. Alguns dels tipus de sòls més comuns en els quals es construeixen cases inclouen:

  • Sòls argilencs: són sòls amb un alt contingut d’argila i són molt estables. Són ideals per a construir sobre ells, ja que proporcionen una gran capacitat de càrrega i resistència a l’expansió i contracció a causa de canvis en la humitat.
  • Sòls de grava i sorra: són sòls amb un alt contingut de grava i sorra i són molt estables. Igual que els sòls argilencs, proporcionen una gran capacitat de càrrega i són ideals per a construir sobre ells.
  • Sòls arenosos: són sòls amb un alt contingut de sorra i són generalment estables. No obstant això, poden ser propensos a l’erosió i a la pèrdua d’estabilitat a causa de canvis en el nivell freàtic.
  • Sòls orgànics: són sòls amb un alt contingut de matèria orgànica, com a fulles, branques i restes de vegetació. Són generalment poc estables i poden ser propensos a l’erosió i a la pèrdua d’estabilitat.
  • Sòls de roca: són sòls composts principalment de roca i són molt estables. No obstant això, poden ser difícils i costoses d’excavar i preparar per a la construcció.

És important tenir en compte que, independentment del tipus de sòl, és necessari realitzar un estudi geotècnic per a avaluar les característiques del sòl i determinar si és adequat per a construir sobre ell. També és important considerar les condicions climàtiques i els riscos naturals, com a inundacions o lliscaments de terra, per a assegurar la seguretat i estabilitat de la construcció.

Quins són els sòls menys aptes per a construir en ells?

Hi ha diversos tipus de sòl que són menys aptes per a la construcció a causa de la seva falta d’estabilitat o capacitat de suportar càrregues pesades. Alguns exemples inclouen:

  • Sòls argilencs expansius: aquests sòls contenen argila que s’expandeix i contreu amb el canvi d’humitat, la qual cosa pot causar problemes d’estabilitat en les estructures construïdes sobre ells.
  • Sòls pantanosos o amb alt contingut d’aigua: aquests sòls són molt tous i poc resistents, la qual cosa dificulta la construcció de fonaments sòlids.
  • Sòls amb vessants pronunciats: la construcció en vessants pronunciats pot ser difícil a causa dels riscos de lliscaments de terra i ensulsiades.
  • Sòls amb alta salinitat o contaminació: Els sòls amb alts nivells de salinitat o contaminació poden ser poc aptes per a la construcció a causa de la possible corrosió dels materials i problemes de salut per als habitants.

En general, és important realitzar un estudi geotècnic abans de construir en qualsevol terreny que tipus de sòls hi ha i avaluar l’estabilitat i aptitud del sòl per a suportar una estructura.

Últimes publicacions