estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

novembre 8, 2022

Quin és el paper d’un enginyer geotècnic i per què és tan important?

Quin és el paper d’un enginyer geotècnic i per què és tan important?

La disciplina geotècnica s'ocupa del comportament del sòl i les roques des d'una perspectiva d'enginyeria

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

cual-es-el-papel-de-un-ingeniero-geotecnico-y-por-que-es-tan-importante-egc-consulting

L’enginyer geotècnic és membre vital de diversos equips que donen suport al treball relacionat amb la protecció contra inundacions, dissenys de rescloses i tecnologies de contenció de deixalles. En essència, la disciplina geotècnica s’ocupa del comportament del sòl i les roques des d’una perspectiva d’enginyeria.

Dins de EGC Consulting a Parets del Vallès, brindem solucions multidisciplinàries d’enginyeria, adquisicions i construcció d’avantguarda per a projectes en tota Catalunya i moltes altres regions d’Espanya. Com a líder, els nostres clients confien en nosaltres per a lliurar els seus projectes, i l’enginyeria geotècnica és només una de les moltes opcions professionals emocionants que podria emprendre amb nosaltres.

Què fa un enginyer geotècnic?

L’enginyeria geotècnica és una branca de l’enginyeria civil; no obstant això, implica l’ús de mètodes i principis científics per a recopilar i interpretar les propietats físiques del sòl. Els enginyers geotècnics participen en totes les etapes del disseny d’estructures, des del concepte fins a la construcció. El seu treball és essencial en el procés de disseny i planificació, ja que avaluen la integritat del sòl, l’argila, el llim, la sorra i la roca abans de començar la construcció. Comencen realitzant un estudi d’escriptori, avaluant mapes. A això li segueix una recerca de camp basada en les troballes de l’estudi d’escriptori i inclou proves de picat i mostreig per a descobrir qualsevol problema potencial.

Els enginyers geotècnics treballen en equips multidisciplinaris, secundats per enginyers intermedis i júnior, així com per tècnics de CAD. Com a enginyer geotècnic sènior en un projecte de planta hidroelèctrica, les tasques poden incloure la participació en revisions tècniques (p. ex., revisions per parells), inspeccions de preses de rerentis, revisions de seguretat de preses i altres estudis relacionats amb el disseny i la construcció d’instal·lacions de deixalles mineres.

Per què és tan important un enginyer geotècnic?

El paper d’un enginyer geotècnic és molt important perquè és responsable d’avaluar les condicions del sòl d’un lloc abans de la construcció. Les condicions del terreny poden variar molt fins i tot en un lloc petit, i amb desafiaments addicionals, com el canvi climàtic que afecta el medi ambient amb sequeres i inundacions, el paper d’un enginyer geotècnic s’està tornant encara més important. Han de determinar si el terreny pot resistir les pressions addicionals o els canvis que porta amb si la construcció, la qual cosa en última instància pot evitar problemes costosos més endavant en el projecte.

Què es necessita per a ser enginyer geotècnic?

Per a ser enginyer geotècnic, necessitarà un títol en enginyeria geotècnica, enginyeria geològica, enginyeria geoambiental o un camp relacionat. Depenent del seu nivell d’entrada, és possible que necessiti experiència en treballs de disseny, per exemple, en dics i preses. També és beneficiós tenir algun coneixement del programari d’estabilitat de talussos, flux i tensió-deformació com GeoStudio, FLAC i Plaxis.

Com es va esmentar anteriorment, els enginyers geotècnics treballen en equips, per la qual cosa és essencial tenir bones habilitats de comunicació i treball en equip per a treballar de manera efectiva amb diverses parts interessades, inclosos els clients. També és important ser innovador en aquesta disciplina, construir un futur més verd per a la creixent població i tenir en compte altres factors socials, econòmics i ambientals importants que seran un catalitzador per al canvi.

Rocas de ingeniería geotécnica en EGC Consulting

A EGC Consulting, adaptem el nostre enfocament a cada projecte, assegurant-nos d’utilitzar els mètodes i les solucions correctes per a la tasca en qüestió. Els nostres experts geotècnics són líders en la indústria i avaluen riscos, proven materials, investiguen i realitzen estudis fins que puguin assegurar als clients que és segur continuar. Per a fer això, brindem a tots els nostres equips capacitació, programes de recerca, instal·lacions de prova i centres perquè puguin explorar noves tecnologies i dades.

Els nostres clients ens trien perquè els nostres experts tenen un conjunt d’habilitats incomparable i un gran compromís. En unir-te a nosaltres com a enginyer geotècnic, tindràs l’oportunitat de treballar en projectes complexos que varien en grandària, amb accés a programes d’aprenentatge i desenvolupament, capacitació i àmplies oportunitats professionals.

Sempre estem mirant cap al futur i estem fent créixer els nostres equips per a brindar un futur sostenible per a la pròxima generació. Contacta amb nosaltres si vols formar part del nostre equip.