estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

febrer 6, 2023

Diferència entre falles geològiques i falles geotècniques

Diferència entre falles geològiques i falles geotècniques

Les falles geològiques i les falles geotècniques són dos conceptes diferents relacionats amb el sòl i la roca. Et diem les seves diferències

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

diferencia-entre-falles-geologiques-i-falles-geotecniques-egc-consulting-barcelona

Les falles geològiques i les falles geotècniques són dos conceptes diferents relacionats amb el sòl i la roca. Per a explicar la diferència entre falles geotècniques i falles geològiques, primer expliquem les causes d’ambdues, les falles geològiques són produïdes per la naturalesa mentre que les falles geotècniques són falles estructurals que ocorren en ponts, camins, i es manifesten com a enfonsament, desintegració, promoció, etc.

Què són les falles geològiques?

Les falles geològiques són fissures o esquerdes en l’escorça terrestre que es produeixen a causa de l’activitat tectònica de les plaques. Aquestes falles poden ser actives o inactives i poden causar terratrèmols i moviments sísmics. Les falles geològiques poden ser visibles en la superfície, com en el cas de la Falla de Sant Andrés a Califòrnia, o poden estar sota la superfície, com en el cas de les falles en el fons de l’oceà.

Tipus de falles geològiques

Existeixen diferents tipus de falles geològiques, alguns exemples són:

  • Falles normals: són les més comunes i es produeixen quan una roca es trenca i es llisca cap avall en relació a la roca de dalt. Se solen trobar en àrees on les plaques tectòniques se separen, com a la Vall de la Mort, Califòrnia.
  • Falles inverses: són menys comuns i es produeixen quan una roca es trenca i es llisca cap amunt en relació a la roca de baix. Se solen trobar en àrees on les plaques tectòniques es xoquen i una roca se sobreposa a una altra, com als Andes.
  • Falles de lliscament lateral: són com les falles normals però amb un moviment lateral en lloc de vertical. Se solen trobar en àrees on les plaques tectòniques es xoquen i es llisquen l’una sobre l’altra, com en el cas de la Falla de Sant Andrés a Califòrnia.
  • Falles transformants: són les menys comunes i es produeixen quan dues plaques tectòniques es llisquen una contra una altra en un moviment lateral. Se solen trobar en àrees on dues plaques tectòniques es llisquen l’una contra l’altra, com en el cas de l’oceà Índic.

Les falles geològiques poden ser visibles en la superfície, com en el cas de la Falla de Sant Andrés a Califòrnia, o poden estar sota la superfície, com en el cas de les falles en el fons de l’oceà.

falla-de-san-andres-california-falles-geologiques-i-falles-geotecniques

És important assenyalar que les falles geològiques no sempre causen terratrèmols, però els terratrèmols solen ocórrer en àrees on hi ha falles geològiques actives. Els científics estudien les falles geològiques per a entendre millor els processos tectònics de la Terra i per a ajudar a predir i mitigar els riscos sísmics.

Què són les falles geotècniques?

D’altra banda, les falles geotècniques es refereixen a fissures o esquerdes en el sòl o roca a causa de factors externs, com l’erosió, la compactació del sòl o la retirada d’aigua subterrània. Aquestes falles poden afectar l’estabilitat de les estructures construïdes sobre elles, com a edificis, carreteres i preses.

Tipus de falles geotècniques

Hi ha diversos tipus de falles geotècniques, alguns exemples són:

  • Falles per erosió: són causades per l’aigua, el vent o el gel, que erosiona el sòl o la roca sota una estructura.
  • Falles per compactació: són causades per la pèrdua de volum del sòl degut a la compactació o canvis en el contingut d’humitat. Això pot ocórrer després de la construcció d’una estructura sobre el sòl o a causa de canvis en l’ús del sòl.
  • Falles per retirada d’aigua subterrània: són causades per l’extracció d’aigua subterrània, la qual cosa pot causar la subsidencia del sòl i afectar l’estabilitat de les estructures construïdes sobre ell.
  • Falles per canvis en la vegetació: són causades per l’eliminació de la vegetació que estabilitza el sòl, la qual cosa pot causar l’erosió i la pèrdua d’estabilitat del sòl.
  • Falles per canvis en el clima: són causades per canvis en les condicions climàtiques, com a sequeres o inundacions, la qual cosa pot afectar l’estabilitat del sòl.

És important tenir en compte que les falles geotècniques poden ser difícils de detectar i poden requerir una anàlisi detallada del sòl i la roca per a identificar-les. És important considerar les falles geotècniques en la planificació i construcció de projectes per a evitar problemes d’estabilitat en el futur.

Diferència entre falles geològiques i falles geotècniques

És important tenir en compte que encara que les falles geològiques i geotècniques són diferents, poden interactuar i afectar mútuament. Per exemple, una falla geològica pot causar una falla geotècnica en afectar l’estabilitat del sòl en una àrea.

En resum, les falles geològiques són causades per activitat tectònica en l’escorça terrestre, mentre que les falles geotècniques són causades per factors externs en el sòl i roca. Ambdues poden afectar l’estabilitat de les estructures construïdes i és important considerar-les en la planificació i construcció de projectes.

Últimes publicacions