estudis-geotecnics-barcelona-egc-consulting-logo

juliol 19, 2022

Quins tipus de construccions necessiten un estudi geotècnic?

Quins tipus de construccions necessiten un estudi geotècnic?

En una construcció estàs obligat a realitzar un projecte d'edificació.

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

Categories: Noticies

Creat per EGC

Compartir

construcciones-que-necesitan-un-estudio-geotecnico-egc-consulting-barcelona

Quines construccions necessiten estudi geotècnic?

Quan volem construir una nova construcció hi ha unes certes lleis i recomanacions a Espanya que entren en joc. Una d’elles és la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE) i les recomanacions de el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Han de tenir-se en compte sempre que es plantegi construir una nova construcció (habitatge, urbanització, nau industrial, hospital, centre comercial, etc.)

1. Obres de nova construcció

Si l’obra que realitzaràs és de nova construcció i té caràcter residencial o públic estàs obligat a realitzar un projecte d’edificació.

Hi ha algunes excepcions que són:

  • Que sigui una edificació constructivament senzilla. Encara que no existeix una definició exacta d’obra menor, en caràcter general es tracta d’obres tècnicament senzilles, de poca complexitat constructiva i baix pressupost econòmic. Consisteixen normalment en petites obres que no suposen canvis quant al volum del disseny exterior o interior, així com de la fonamentació. Aquest tipus d’obres en ser petites no necessiten projecte signat o professionals titulars, ni tampoc pressupost elevat. Únicament es necessita avisar a l’ajuntament que es realitzarà l’obra i procedir a pagar la taxa.
  • Que sigui una construcció d’1 planta. L’obra a realitzar ha de ser d’una planta com a màxim i no tenir soterranis, ja que en tal cas no haurà de realitzar-se un estudi geotècnic.
  • Que no tinguin caràcter residencial o públic. És a dir que la seva finalitat no sigui per a viure o per a transcórrer un grup de persones.
  • Que no comprometi la seguretat de les persones.

Les construccions exemptes d’un projecte d’edificació es coneixen col·loquialment com a obres menors o obres d’escassa entitat. Un exemple d’elles són: rafals, galpones, casetes de gos, pèrgoles, o qualsevol altra petita construcció privada que sigui raonablement senzilla.

Aquest tipus d’obres en ser petites no necessiten projecte signat o professionals titulars, ni tampoc un pressupost elevat. Únicament es necessita avisar a l’ajuntament que es realitzarà l’obra i procedir a pagar la taxa.

2. Intervenció sobre les edificacions existents

Si realitzaràs una rehabilitació d’una construcció necessites realitzar un projecte d’edificació. Și preveus canviar algun element de la configuració arquitectònica d’un edifici, també necessites realitzar un projecte d’edificació. Per canvi es refereix a qualsevol modificació de caràcter total o parcial sobre l’edifici, que pugui influir de manera directa o indirecta a la construcció.

Per exemple si vols fer un canvi en la façana o coberta d’un habitatge necessites fer un estudi, així com sí que es canviarà l’ús de l’edifici (per exemple de local a habitatge).

3. Intervenció sobre edificacions catalogades

Existeixen edificacions catalogades com a especials o que estan dins d’una zona de protecció ambiental o historicoartístic. Qualsevol obra que pugui afectar directament o indirectament aquestes construccions també poden estar subjectes a aquest tipus regulació especial.

És a dir, si la teva obra és afectada o pot afectar qualsevol element catalogat o protegit patrimonialment, ha de portar un projecte d’edificació. Si vols conèixer en què consisteix un estudi geotècnic et deixem aquest article interessant aquí.

Últimes publicacions