Un estudi geotècnic és un estudi de sòls que té com a objectiu determinar les característiques mecàniques del terreny necessàries per a sustentar una construcció. De manera que s’avaluen els riscos naturals del terreny i el seu impacte en la construcció futura.

És obligatori per a fer una construcció nova, o reformes que impliquin modificacions de l’estructura.