Un estudi geotècnic l’ha de realitzar una empresa que compti amb els mitjans necessaris, tant de recerca in situ, com d’un laboratori totalment equipat per a la realització d’assajos del terreny, i naturalment, ha d’estar acreditada per la Conselleria d’Obres Públiques del Govern de Catalunya. L’estudi haurà de ser redactat i supervisat per tècnic especialitzat (Llicenciatura en Geologia, Enginyeria de camins, canals i ports i estudis superiors d’arquitectura).