En un estudi geotècnic no hi ha un preu fix, ja que pot variar en funció de la mena de construcció o la localitat.

  • C0, Construccions de menys de 4 plantes i superfície construïda inferior a 300 m².
  • C1, Altres construccions de menys de 4 plantes.
  • C2, Construccions entre 4 i 10 plantes.