Aquestes són les normes principals que ha de complir un estudi geotècnic:

  • El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
  • Codi Estructural
  • La Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE).